CÁC KHÓA HỌC QUẢN LƯ DỰ ÁN

KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TR̀NH

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

NHẬP MÔN QUẢN LƯ DỰ ÁN

*      Giới thiệu

*      Các thành phần, module khóa học

*      Môi trường QLDA và vai tṛ PM

*      Quản lư Tích hợp

*      Quản lư Phạm vi (Yêu cầu)

*      Quản lư Lịch biểu (Thời gian)

*      Quản lư Chi phí

*      Quản lư Chất lượng

*      Quản lư Nguồn lực

*      Quản lư Truyền thông

*      Quản lư Rủi ro

*      Quản lư Mua sắm (Thầu)

*      Quản lư Người liên quan

*      10 buổi

*      Học thứ 2-4-6

*      hoặc

*      Học thứ 3-5-7

*      2h / buổi

*      Thời gian:

*      18h - 20h

*      9h - 11h

*      14h - 16h

*      2 triệu VNĐ

LÀM QUEN QUẢN LƯ DỰ ÁN (ONLINE)

*      Gồm 10 nhóm kiến thức/ lĩnh vực trong QLDA

*      Có ví dụ minh họa

*      Học qua Skype, Facebook hoặc Zalo

*      5 buổi

*      2h / buổi

*      1  triệu VNĐ

QUẢN LƯ DỰ ÁN CHUẨN PMP

*      Bài giảng theo PMBOK® phiên bản 6 bao gồm: 5 nhóm quy tŕnh, 10 lĩnh vực, 49 quy tŕnh (process)

*      15 buổi

*      2h / buổi

*      3.500.000 VNĐ

QUẢN LƯ DỰ ÁN THEO CHUYÊN ĐỀ PMI – PMBOK

(ĐỂ THI PMP)

*      Luyện thi theo format đề PMP

*      10 Knowledge Area

*      Lessons, Questions & Answers

*      Các đề test chuẩn PMP

*      Các kinh nghiệm học và thi đỗ PMP

*      8 buổi/ chuyên đề

*      Tổng cộng 12 chuyên đề

*      2h / buổi

*      1.500.000 VNĐ/ chuyên đề

LUYỆN THI
QUẢN LƯ DỰ ÁN
CHUẨN PMP

*      Luyện thi theo format đề PMP

*      10 Knowledge Area

*      Các đề test chuẩn PMP

*      Kinh nghiệm học và thi đỗ PMP

*      12 chuyên đề x 8 buổi / chuyên đề

*      Đóng ít nhất 4/12 chuyên đề / lần học

*      2h / buổi

*      12 triệu VNĐ

*      (Tiết kiệm 30% so với học từng chuyên đề)

QUẢN LƯ DỰ ÁN
QUA VÍ DỤ

*      Toàn bộ phạm vi kiến thức PMBOK (knowledge area)

*      Sử dụng phần mềm

*      10 buổi

*      2h / buổi

*      2 triệu VNĐ

QUẢN LƯ DỰ ÁN BẰNG TIẾNG ANH

*      10 Knowledge Area

*      Lessons, Questions & Answers

*      Tips

*      10 buổi

*      2h / buổi

*      5 triệu VNĐ

QUẢN LƯ DỰ ÁN 1 KÈM 1 THI PMP

*      Học qua email và chat (Skype, Zalo, v.v.)

*      Làm đề thi và chấm điểm

*      Vượt qua kỳ thi PMP

*      Khoảng 120 bài giảng.

*      12-15 đề thi

*      2h / buổi

*      10 triệu VNĐ

 

*     Thời gian khai giảng: Học liên tục tại địa điểm cố định

*     Địa điểm: Phố Nguyễn Đ́nh Hoàn, Hà Nội

*     Liên hệ: 0944.666.168

*     Có kư hợp đồng giảng dạy với các đơn vị, chi phí tùy theo số học viên (giảm giá so với đăng kư cá nhân)

*     Ghi chú: Hiện các khóa học chưa được chứng nhận PDU của PMI. Tuy nhiên, bài giảng cập nhật các kiến thức mới nhất. Ngoài ra, có hỗ trợ tài liệu tiếng Việt.

*     Giảng viên: MSc. (IT), MBA, PMP

 

 

                                                   Copyright 2019 – Newbook.vn (KNOW Co.,LTD)